Еуропалық сапа ұйымы (EOQ) 2600


ЕУРОПАЛЫҚ   САПА  ҰЙЫМЫ (ЕОК)

Еуропалық   сапа   ұйымы  -    Еуропалық     елдердің   40    ұлттық    сапа     ұйымдарын     біріктіретін    тәуелсіз    коммерциялық     емес   қауымдастық.   Ол   1956    жылы   құрылған. Оның  штаб-пәтері   Брюссельде (Бельгия).   EOQ   осындай  "сапа    жөніндегі    американдық   ұйым" (ASQ),  "халықаралық    сапа     академиясы"   (IAQ),  "Азия - Тынық    мұхиты   сапа    ұйымы" (APQO), "Жапон     ғалымдары   мен    инженерлерінің   Одағы"  ( JUSE)    және  "Азия    сапа    желісі"   сияқты    ұйымдармен    қатар   Дүниежүзілік   сапа    альянсына   (WAQ)  кіреді.

 

ЕОК    қызметі   басқа    халықаралық    және    ұлттық    ұйымдармен   тығыз     ынтымақтастықта жүзеге    асырылады,    олардың    ішінде     негізгілері      стандарттау    жөніндегі    халықаралық ұйым   (ISO),     сәйкестікті   растау    жөніндегі     Комитет   (CASCO),    Еуропалық   стандарттау жөніндегі     Комитет  (CEN),    Еуропалық      аккредиттеу     кооперациясы   (EA),    халықаралық аккредиттеу    форумы    (IAF)   болып    табылады.

EOQ    бүкіл    әлем    бойынша    кадрлық    сертификаттау   органдарын    біріктіретін    халықаралық   IPC    ұйымының     мүшесі    болып    табылады.

ЖҰМЫС    БАРЫСЫНЫҢ    СИПАТТАМАСЫ   ЖӘНЕ  СЕРТИФИКАТТАУ  ҚҰНЫ

Қызметкерлерді   сертификаттау

Қызметкерлерді   сертификаттау  ұйымдарға   менеджмент    жүйелері   аясында   ұйымның ағымдағы   және   жоспарланған   қызметін   орындау   үшін   қажетті   біліктілік  деңгейін қамтамасыз  етуге   мүмкіндік    береді.  Біліктілік   құзыреттілігін  сертификаттау  белгілі  бір маманның   білімі   мен    дағдылары    деңгейі   жұмыс   берушінің   белгілі   бір   үміттеріне   сәйкес   келетін  объективті   және   тәуелсіз   растауын   береді,  осылайша    басшылықтың    белгілі   бір   біліктілік    аясында   қойылған   міндеттерді   шешуге   деген  сенімін   арттырады.

Жекелей  сертификаттау   жөніндегі    ұйым   сапа   менеджменті,   экологиялық   менеджмент, энергия   менеджменті,   өнеркәсіптік   қауіпсіздік   және   денсаулық    және  т.  б.   салалардағы көптеген   мамандықтар     бойынша    персоналдың    біліктілік    құзыреттілігін   сертификаттауды жүзеге    асырады.

Сапа    менеджменті   маманы

Сапа    жөніндегі  менеджер

Сапа   менеджменті  жүйесінің  аудиторы

Сапа   менеджменті  жүйесінің   жетекші  аудиторы

Денсаулық   сақтау   саласындағы   сапа   менеджменті   маманы

Денсаулық   сақтау   саласындағы   сапа   жөніндегі  менеджер

Экологиялық   менеджмент  жүйесінің  менеджері

Экологиялық   менеджмент   жүйесінің   аудиторы

Денсаулық   сақтау    және   еңбек   қауіпсіздігі   менеджменті   жүйелерінің   менеджері

Денсаулық   сақтау   және   еңбек   қауіпсіздігі   менеджменті   жүйелерінің  аудиторы

Ақпараттық    қауіпсіздік    жүйелерінің    менеджері

Ақпараттық   қауіпсіздік    жүйесінің   аудиторы

Энергоменеджмент   бойынша   маман

Энергия    менеджменті    жүйесінің   менеджері

Энергоменеджмент   бойынша   аудитор

Энергия  менеджменті   бойынша    жетекші   аудитор

Сапа   экологиялық    менеджмент   және    кәсіби    қауіпсіздік    және    денсаулық     жүйелерінің кеңесшісі

Сапа  экологиялық   менеджмент   және  кәсіби   қауіпсіздік,   денсаулық    жүйелерінің   жетекші консультанты

Жекелей    сертификаттау   тәртібі:

1 кезең.  Өтінімді   қабылдау   және   өтінім   бойынша   сертификаттау   мекемесінің    шешімін қабылдау.

1.1. Өтініш  беруші    толтырылған     сертификаттау    өтінімін    толтырады    және үміткерлерге/өтініш  берушілерге   алдын   ала   критерийлерге   сәйкес  қоса  берілген құжаттармен,   оның    ішінде   растайтын     құжаттармен    бірге    сертификаттау   жөніндегі органға    ұсынады:

Жеке    тұлға   (жеке   куәлік/ паспорт/жүргізуші  куәлігі және т. б.);

Бітірген   жоғары   білімінің  (дипломы)  болуы);

Жалпы   еңбек   өтілінің   болуы  (еңбек   кітапшасы,   бұйрықтан  үзінді   және  т. б.));

Өтінім   берілген   сертификаттау  саласында   практикалық   тәжірибесінің  болуы;

Персоналды   сертификаттау   жөніндегі   органмен   келісілген    бағдарлама   бойынша   арнайы оқу   курсынан   өту;

Ескертпелер:

Денсаулық   сақтау   саласындағы   сапа    менеджменті,  энергия  менеджменті,  сапа менеджменті   бойынша    маманға   арналған   оқу   курсы   80   академиялық    сағатты   құрайды.

Менеджмент   жүйелері  менеджерлеріне  арналған   оқыту    курсы   тиісті   бағыт   бойынша маманның   курсына    қосымша  -  80   академиялық  сағатты   құрайды.

Аудиторлар   мен   басқару    жүйесінің    жетекші  аудиторлары   үшін   оқу   курсы   қосымша  40 академиялық   сағатты   құрайды.

Егер    өтініш   беруші    аудитор    деңгейінде   сертификаттауға    үміткер    болған    жағдайда,   онда   ол    мәлімделген    сертификаттау   саласына   сәйкес   кемінде   4   аудит, оның   ішінде кемінде  20  аудит   күні,   оның   ішінде  12  күн  "орнында"   менеджмент   жүйелерінің аудиттеріне    қатысу/жүргізу   туралы   куәлікті   қосымша   ұсынуы    тиіс.

1.2   Жекелей  сертификаттау   жөніндегі мекеме  қоса   берілген   құжаттармен  бірге  өтінімге талдау    жүргізеді   және   сертификаттау   процесіне, оның     ішінде    емтиханға   жіберу    үшін өтінім   бойынша   шешім   қабылдайды;

Ескертпе -  сертификаттау   жөніндегі   органның  оң   шешімі   болған    жағдайда,   сертификаттау жөніндегі   жұмыстарды   жүргізу    үшін    өтініш   беруші   мен   сертификаттау   жөніндегі   орган арасында    шарт   жасалады;

1.3   сертификаттау  мекемесі  емтихан  билеттерін,   емтихан   комиссиясының   құрамын қалыптастырады,  біліктілік   емтиханының   нысанын,   орны   мен   уақытын   анықтайды.

2 кезең.  Емтихан  өткізу.

Сертификаттау   жөніндегі   мекеме  өтінім  бойынша   шешімге   сәйкес  жіберілген  үміткерлерден емтихан    өткізеді.   Емтиханға  қатысушылар  - емтихан   алушылар,    бақылаушы,   емтихан алушылар.

Ескертпе - сертификаттау   жөніндегі   органның  оң    шешімі   болған   жағдайда,   сертификаттау жөніндегі    жұмыстарды   жүргізу    үшін    өтініш   беруші   мен   сертификаттау   жөніндегі   орган арасында    шарт    жасалады;

Емтихан    нәтижелері   бойынша    емтихан   комиссиясы   емтихан   нәтижелеріне   талдау жүргізеді    және   хаттама   жасайды;

Ескертпе -  тиісті   билет   бойынша   жиынтық   жауап   балдарының   75%    емтиханның   оң нәтижесі.

3  кезең. Персоналды   сертификаттау   туралы   шешім   қабылдау,   тіркеу    және   сертификат беру.

3.1. Сертификаттау   жөніндегі   мекеме   өткізілген   емтихан   нәтижелеріне    талдау   жүргізеді (емтихан   комиссиясының    хаттамасы   негізінде)  және   сәйкестік   сертификатын  беру   (немесе беруден   бас   тарту)   туралы   шешім   қабылдайды;

4.2.  Сертификаттау   жөніндегі   мекеме   берілген  персоналдың    құзыреттілік сертификаттарының   ұлттық    тізіліміне  сәйкестік   сертификатын   тіркеуді  және  халықаралық сертификатты   беру   қажеттілігі  туралы  EOQ   хабардар  етеді.

Ескерту-сертификаттаудың  барлық   процедурасы  әр   жағдайда   жеке   түсіндіріледі.

Сертификаттар  үш    жыл   мерзімге   беріледі.

Сертификаттау  құны

Тарифтер   туралы   ақпаратты  бізге   қоңырау   шалу   арқылы  ала   аласыз:

 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ   СЕРТИФИКАТТАУ

Қызметкерлерді   сертификаттау   ұйымдарға   менеджмент   жүйелері   аясында   ұйымдағы ағымдағы   және   жоспарланған   қызметті   орындау   үшін   қызметкерлердің   қажетті   біліктілік деңгейін   қамтамасыз   етуге    мүмкіндік    береді. Біліктілік    құзыреттілігін    сертификаттау белгілі   бір   маманның     білімі   мен   дағдылары     деңгейі   жұмыс   берушінің    белгілі    бір үміттеріне    сәйкес     келетіндігінің    объективті   және   тәуелсіз    растауын    береді,    осылайша басшылықтың    белгілі   бір   біліктілік    аясында    қойылған    міндеттерді   шешуге   деген   сенімін    арттырады.

Сонымен    бірге,   олардың    біліктілігін   растайтын   сертификаттары   бар   мамандардың   өздері өзін-өзі    бағалаудың   жоғары    негіздемесіне   ғана    емес, сонымен    қатар   еңбек    нарығында нақты    бәсекелестік    артықшылықтарға   ие.

ҚР-да    персоналдың    сәйкестігін   растау   бойынша    жалғыз    аккредиттелген   орган  және   ҚР-да   Е уропалық   сапа   ұйымының   (EOQ)   ресми   өкілі   бола   отырып,  біздің  компания менеджмент    жүйелері   саласында   персоналды   халықаралық   және   ұлттық    нормативтік құжаттардың    талаптарына    сәйкестігіне   сертификаттауды    жүргізуге    және    тиісінше   ЕО-да танылатын    белгіленген    үлгідегі    ресми    сертификаттар  беруге   уәкілетті.

Жекелей   сертификаттау   жөніндегі    мекеме   сапа   менеджменті   жүйелері,   экологиялық менеджмент,   энергия   менеджменті,  еңбек    қауіпсіздігі   және   денсаулық   сақтау,   ақпараттық қауіпсіздік    саласындағы    көптеген   мамандықтар   бойынша    персоналдың     біліктілік құзыреттілігін    сертификаттауды   жүзеге    асырады:

Достарыңызбен бөлісіңіз