Еуропалық шеберлік моделі (EFQM) 2564


КОКИМ  -   ЕУРОПАЛЫҚ  САПА  МЕНЕДЖМЕНТІ  ҚОРЫНЫҢ  (EFQM) ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ   ҰЛТТЫҚ СЕРІКТЕСІ

EFQM   үлгісі    дегеніміз   не?

EFQM   кемелдік   үлгісі - бұл    тұрақты     дамуға   және     бәсекеге     қабілеттілікті     арттыруға бағытталған     ұйымдар   үшін   мінсіз  басқару   жүйесінің    жалпыланған   моделі. Ол  көрнекті ұйымның    басқару    жүйесін   жан-жақты   сипаттауға   арналған   құрылымға   ие:  ол   қолданатын   тәсілдер   және   қол    жеткізген   нәтижелер.

EFQM -  үздік    практикалардың   жаңа     идеяларын    біріктіретін,  өз   серіктестері  мен клиенттеріне    әлемнің   кез    келген     өңірінде    білім    алу,    даму     және    өзара   тиімді ынтымақтастық    үшін     мүмкіндік     беретін   инновациялық    коммерциялық   емес   ұйым. Құрылғаннан    бері    EFQM     моделі    Еуропа    ұйымдарында     және    одан    тыс     жерлерде жетілдіру   және   инновация   мәдениетін    дамытуға     үлкен   оң   әсер   етеді.  Соңғы    уақытта, деректерді     талдаудың,     болжаудың    заманауи    әдістерін   қолдану   және   меготрендтер   мен    біздің    әлемді     өзгертетін    жаһандық    өзгерістерге   деген    жаңа    көзқарастың арқасында     EFQM     моделі    үздік     әлемдік    практикалар    туралы    жаңа    түсінікті   көрсетеді. EFQM    моделі     бойынша    тренингтер    айнадағыдай   өз   компанияңызды    қарастыруға   және қазіргі     жағдайды    түсініп,  тұрақты   даму   мен    көшбасшылыққа   қол    жеткізу   үшін   қажет әрекеттерді    анықтауға    мүмкіндік    береді.  Осылайша    сіз     өзіңіздің     амбицияларыңызды жүзеге    асыра    аласыз  –  өзіңіз    үшін,   адамдар    үшін,   қоғам   үшін    және  ұйымдардың өздері    үшін    басқарудың     жақсы    моделін   құра     аласыз.    Қазіргі     уақытта     Еуропаның    38   елі     EFQM     мүшесі    болып     табылады.  Қазақстан   Республикасындағы    EFQM-нің   жалғыз    ұлттық     серіктесі   ол  -  Қазақстандық   сапа    және   инновациялық    менеджмент ұйымы   (KOKIM).

 

 

 

EFQM    кемелділік     моделі    ұйымға   жан-жақты    көзқараста   болып     табылады    және ұйымның     тұрақты   көшбасшылығына   қол    жеткізу    үшін    ұйымда     қолданылатын    барлық басқару    практикаларының     (құралдарының)   бірлігін    қамтамасыз   ететін   біріктіруші құрылым    рөлін    атқарады.  EFQM     интерпретациясында    өзін – өзі    бағалау    құралдарын қолдану -  бұл   EFQM    жетілдіру    моделінің   өлшемдеріне   сәйкес   (эталондық    деңгеймен салыстырғанда )   ұйымның    қызметі   мен     нәтижелерін    жан-жақты,   жүйелі    және    тұрақты талдау     (ұйымның    даму   деңгейін   бағалау).

ISO   9001    стандартына   EFQM     жетілдіру    моделін    айырмашылықтар

ISO   стандарты    9001    моделі    EFQM

Мүдделі    тараптардың     талаптарына    бағдарлау     барлық     мүдделі     тараптардың қажеттіліктерін     есепке    алу.

Барлық     мүдделі     тараптардың     қажеттіліктерін   есепке   алу.      Жақсарту   үшін   ұйымның және   аймақтың   күшті    жақтарын   анықтайды.

Басқару    жүйесінің    тәсілдеріне   қойылатын   талаптар   басқару   тәсілдері,  оларды    іске   асыру және   қол   жеткізілген  нәтижелер   ретінде   бағаланады.

Процестердің    тиімділігін    және     тұтынушылардың   қанағаттанушылығын   арттыру    үшін ұйымдарға   СМЖ   құруды    ұсынады.Ол   тұтынушылардың    да,   қызметкерлердің   де, қоғамның   да    қабылдауын     зерттеу   үшін    ұйымның    жүйелі    қызметін,    сондай-ақ ұйымның      бенчмаркингті   қолдану    әлеуетін   қамтыйды.

 

 

EFQM    кемелділік    моделі   ұйымға    жан-жақты   көзқараста   болып    табылады   және ұйымның     тұрақты    көшбасшылығына   қол    жеткізу    үшін     ұйымда     қолданылатын   барлық басқару   практикаларының    (құралдарының)   бірлігін     қамтамасыз    ететін   біріктіруші құрылым     рөлін   атқарады.

EFQM     интерпретациясында    өзін – өзі   бағалау     құралдарын   қолдану -  бұл    EFQM    жетілдіру    моделінің    өлшемдеріне    сәйкес   (эталондық      деңгеймен      салыстырғанда) ұйымның    қызметі   мен     нәтижелерін    жан-жақты,    жүйелі     және    тұрақты    талдау (ұйымның     даму     деңгейін    бағалау).

Достарыңызбен бөлісіңіз