Сапа инновациясы сыйлығы («Жылдың сапалы инновациясы»): инноваторлар қалай пайда көреді 1004


Quality Innovation of the Year (QIA)

Share with friends