31.01.2017 5524 Көрулер

стандарттарды әзірлеу үшін негізгі стандарттар

ҚР СТ 1.0-2006 негіздері

ҚР СТ 1.1-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. Стандарттау және ілеспе қызметтер. Терминдер мен анықтамалар

ҚР СТ 1.2-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. ұлттық және алдын ала ұлттық стандарттарды әзірлеу тәртібі

ҚР СТ 1.5-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. салу үшін жалпы талаптар, таныстыру, жобалау және техникалық қызмет көрсету стандарттарын

ҚР СТ 1.6-2004 Егер түпнұсқаларды және стандарттарды Көшірмелерді қалпына келтіру үшін

ҚР СТ 1.7-2009 Стандарттау жөніндегі жұмыстарды жоспарлау тәртібі

ҚР СТ 1.8-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорын нормативтік құжаттар мен мәліметтерді жариялау тәртібі және қамтамасыз ету

ҚР СТ 1.9-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. салу үшін жалпы талаптар, таныстыру, халықаралық жобалау және техникалық қызмет көрсету, аймақтық стандарттар және шет елдердің стандарттары, ұлттық және алдын ала ұлттық стандарттар ретінде пайдаланылады

ҚР СТ 1.10-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. өнімдер каталогтандыру. негіздері

ҚР СТ 1.11-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. толтыру тәртібі, тұсаукесері, өнімнің каталогтық парақтарын тіркеу және сақтау. негіздері

ҚР СТ 1.12-2000 нормативтік мәтіндік құжаттар. Экспозиция жобалау және техникалық қызмет көрсету құрылысы үшін жалпы талаптар

ҚР СТ 1.15-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. Стандарттау Техникалық комитеті. құру және жұмыс істеуі

ҚР СТ 1.22-2009 Case стандартты. қалыптастыру тәртібі, қойма, жаңарту, мұрағатқа жеткізу.

ҚР СТ 1.23-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. даму тәртібі, қолайлы, қабылдап алу, Өтініштер, Қазақстан Республикасының мемлекетаралық стандарттарды жаңарту және жою

ҚР СТ 1.33-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар бойынша сараптамалық қорытындылар сараптама және беру тәртібі

0
алдыңғы нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорын қалыптастыру және оны жүргізудің ережесін бекіту туралы
келесі стандарттау жоспары 2016
  Кері басты бетке