26.01.2017 14056 Көрулер

Түрлері ҚР ережелер

Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі
ҚР СТ 1.0-2006 негіздері
ҚР СТ 1.1-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. Стандарттау және ілеспе қызметтер. Терминдер мен анықтамалар
ҚР СТ 1.2-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. ұлттық және алдын ала ұлттық стандарттарды әзірлеу тәртібі
ҚР СТ 1.5-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. салу үшін жалпы талаптар, таныстыру, жобалау және техникалық қызмет көрсету стандарттарын
ҚР СТ 1.6-2004 Егер түпнұсқаларды және стандарттарды Көшірмелерді қалпына келтіру үшін
ҚР СТ 1.7-2009 Стандарттау жөніндегі жұмыстарды жоспарлау тәртібі
ҚР СТ 1.8-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорын нормативтік құжаттар мен мәліметтерді жариялау тәртібі және қамтамасыз ету
ҚР СТ 1.9-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. салу үшін жалпы талаптар, таныстыру, халықаралық жобалау және техникалық қызмет көрсету, аймақтық стандарттар және шет елдердің стандарттары, ұлттық және алдын ала ұлттық стандарттар ретінде пайдаланылады
ҚР СТ 1.10-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. өнімдер каталогтандыру. негіздері
ҚР СТ 1.11-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. толтыру тәртібі, тұсаукесері, өнімнің каталогтық парақтарын тіркеу және сақтау. негіздері
ҚР СТ 1.12-2000 нормативтік мәтіндік құжаттар. Экспозиция жобалау және техникалық қызмет көрсету құрылысы үшін жалпы талаптар
ҚР СТ 1.13-2005 мемлекеттік қызметтердің стандарттау: жалпы талаптар
ҚР СТ 1.15-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. Стандарттау Техникалық комитеті. құру және жұмыс істеуі
ҚР СТ 1.16-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. талаптарына сәйкес мемлекеттік бақылау тәртібі, техникалық регламенттерде белгіленген. Жалпы ережелер
ҚР СТ 1.17-2006 қоғамдық тексеру үшін аккредиттелген сертификаттау органдарының қызметін бақылау және сынақ зертханаларын әдістемесі (орталықтар)
ҚР СТ 1.18-2001 нысаны нұсқаулар, мемлекеттік қадағалау мен бақылау және оларды беру тәртібі нәтижелері бойынша берілген
ҚР СТ 1.19-2006 қызметтер көрсету саласындағы техникалық реттеу тәртібі мемлекеттік бақылау процестерін саласындағы нормативтік құқықтық актілерді міндетті талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылау.
ҚР СТ 1.20-2006 техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілерді міндетті талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылау . өнімдерін өндіру мемлекеттік қадағалауды жүргізу әдістемесі
ҚР СТ 1.21-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. Қазақстан Республикасының нормативтік-техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қоры. аяқталу, техникалық қызмет көрсету және сақтау
ҚР СТ 1.22-2009 Case стандартты. қалыптастыру тәртібі, қойма, жаңарту, мұрағатқа жеткізу.
ҚР СТ 1.23-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. даму тәртібі, қолайлы, қабылдап алу, Өтініштер, Қазақстан Республикасының мемлекетаралық стандарттарды жаңарту және жою
ҚР СТ 1.24-2001 нормативтік құжаттардың міндетті талаптарының сақталуын мемлекеттік қадағалау. іске асыру кезінде мемлекеттік қадағалауды жүргізу әдістемесі (сату) өнімдер
ҚР СТ 1.25-2001 нормативтік құжаттардың міндетті талаптарының сақталуын мемлекеттік қадағалау. жаңа өнімдерді әзірлеу және іске қосу кезеңдерінде мемлекеттік қадағалау әдістемесі
ҚР СТ 1.27-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. терминологияны стандарттау. Негізгі принциптері мен әдістері
ҚР СТ 1.33-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар бойынша сараптамалық қорытындылар сараптама және беру тәртібі
ҚР СТ 1.37-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. Қаражат нормативтік-техникалық құжаттар. кәсіпорындар мен ұйымдардың ақпарат және нормативтік қоршаған ортаға жұмысты ұйымдастыру
ҚР СТ 1.38-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. трансферттердің тапсырысты растау және тіркеу, Халықаралық толық Аударма Өңдеу, өңірлік, ұлттық стандарттарды, шет елдердің алдын ала ұлттық стандарттар мен стандарттар
ҚР СТ 1.45-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. арттыруды жүзеге асыратын ұйымдарда, қайта даярлау, техникалық реттеу саласындағы мамандарды даярлау. жалпы талаптар
ҚР СТ 1.54-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. еңбек ұйымы. Терминдер мен анықтамалар
System каталогтау Қазақстан Республикасы
ҚР СТ 1.10-2003 өнімдер каталогтандыру. негіздері
ҚР СТ 1.11-2004 толтыру қалай, тұсаукесері, өнімнің каталогтық парақтарын тіркеу және сақтау
ҚР СТ 1.50-2013 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. өнімдер каталогтандыру. Терминдер мен анықтамалар
жіктеу және техникалық, экономикалық және әлеуметтік ақпаратты кодтау үшін бірыңғай жүйесі
ҚР СТ 5.0-2005 жағдайды қанағаттандыру үшін жіктеу және техникалық-экономикалық ақпарат кодтау жүйесі
ҚР СТ 5.1-2007 Техникалық, экономикалық және әлеуметтік ақпараттың мемлекеттік сыныптамалар даму тәртібі
ҚР СТ 5.2-2005 Техникалық, экономикалық және әлеуметтік ақпараттың мемлекеттік сыныптамалар мінез-құлық туралы ереже
ҚР СТ 5.3-2005 техникалық-экономикалық ақпараттың мемлекеттік жіктеуіштерін тізілімін жүргізу тәртібін
ҚР СТ 6.0-2005 өндірістік негізгі ережелері кодтау барында жүйесі
ҚР СТ 6.1-2005 символизм қойылатын талаптар “2 -дан 5 -бiрiне”
жаңа өнімдерді жүйесі жобалау және іске қосу
ҚР СТ 4.2-93 Азық-түлік емес тұтыну тауарлары
ҚР СТ 4.3-2002 Жеңіл өнеркәсіп өндірісі. негіздері
ҚР СТ 4.4-2013 жаңа өнімдерді жүйесі жобалау және іске қосу. азық-түлік және ауыл шаруашылығы өндірісі. негіздері
ҚР СТ 4.5-2003 шетелдік фирмалар үшін Өнім құжаттамасы. негіздері
Қазақстан Республикасының өлшем бірліктерін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің
ҚР СТ 2.0-2005 GSI ҚР негізгі ережелері
ҚР СТ 2.1-2009 ICG ҚР Анықтамалар
ҚР СТ 2.3-2009 эталондарға. негіздері. құру тәртібі, мақұлдау, Сақтау және қолдану
ҚР СТ 2.4-2007 GSI ҚР. izmereniy.Organizatsiya және тапсырыс provedeniya. енгізген орнына ҚР СТ тексеру 2.4-2000
ҚР СТ 2.6-2003 Өлшеу құралдарын бекіту мақсаттары үшін тексеру бағдарламасы. негізгі талаптар .
ҚР СТ 2.7-2001 өлшем ҚР бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімін жүргізу тәртібі
ҚР СТ 2.8-2002 индикаторлар өлшем құралдарын беру тәртібі
ҚР СТ 2.10-2009 сертификатталған қоспалар. даму тәртібі, сертификаттау және қолдану
ҚР СТ 2.11-2000 Қазақстан калибрлеу жүйесі Республикасы. негіздері
ҚР СТ 2.12-2006 Қазақстан калибрлеу жүйесі Республикасы. өлшеу құралдарын калибрлеу. Ұйымдастыру және тәртібі
ҚР СТ 2.13-2000 Ішкі газ метр. Әдістері және тексеру құралдары
ҚР СТ 2.15-2005 Мемлекеттік метрологиялық қадағалау және метрологиялық бақылау. Жалпы ережелер
ҚР СТ 2.16-2001 позиция “Мемлекеттік қызмет көрсету стандарты үлгілері құрамы мен заттар мен материалдардың қасиеттері туралы”
ҚР СТ 2.17-2001 позиция “құрамы мен Қазақстан Республикасының заттар мен материалдардың қасиеттері анықтамалық материалдар негізгі орталығы туралы”
Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесінің
ҚР СТ 3.1-2001 сәйкестікті белгісі. Техникалық талаптар
ҚР СТ 3.4-2008 сәйкестік сертификаттарының нысандары, оларды толтыру сәйкестігі мен тәртібі туралы декларация
ҚР СТ 3.5-96 сертификаттау қызметі. негіздері
ҚР СТ 3.6-96 тамақтандыруды сертификаттау
ҚР СТ 3.7-2002 туристік және экскурсиялық сертификаттау және қонақ үй қызмет көрсету тәртібі
ҚР СТ 3.9-2004 әкелінетін өнімнің сәйкестігін. Жалпы ережелер
ҚР СТ 3.10-2007 сәйкестікті бағалау. Шағымдар мен апелляциялар, принциптері мен талаптары. қарау тәртібі- Жарияланған Мен ҚР СТ қабылдауға 3.10-2004
ҚР СТ 3.11-2003 Мемлекеттік тізілімі жүйесін жүргізу құрылымы мен тәртібі
ҚР СТ 3.12-2005 Сәйкестікті телекоммуникациялық негізгі талаптар.
ҚР СТ 3.13-2005 телекоммуникация құралдары сәйкестікті бағалау рәсімі
ҚР СТ 3.15.1-2009 Сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау. негіздері. Жарияланған Мен ҚР СТ қабылдауға 3.15.1-2006
ҚР СТ 3.15.2-2009 Сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау. сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау бойынша жұмыс тәртібі. Жарияланған Мен ҚР СТ қабылдауға 3.15.2-2006
ҚР СТ 3.16-2008 Зертханааралық салыстыру сынақтары. олардың мінез-құлық ұйымдастыру және тәртібі.
ҚР СТ 3.19-2006 мұнай және газ жабдықтарын аттестаттау растайтын тәртібі
ҚР СТ 3.20-2001 шаштараз қызметтерін сертификаттау тәртібі
ҚР СТ 3.21-2006 тау-кен техникасын сәйкестікті бағалау рәсімі
ҚР СТ 3.24-2001 биологиялық белсенді тағамдық қоспаларға сертификаттау тәртібі

көбірек осында

0
алдыңғы стандарттау жоспары 2016
келесі Халықаралық стандарттау ұйымы
  Кері басты бетке