17.08.2016 3059 Көрулер

іске асыру кезеңдері

Внедрение ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 мен OHSAS18001:2007, ISO 31000 состоит из следующих этапов:
 

ЖШС «Интерсерт Консалтинг Центр Азия» Сізге қамтамасыз ету толық спектрін ұсынады:

1) дамыту үшін ақпараттық және консультациялық қызметтер, внедрению систем менеджмента качества (СМЖ) халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес:

ISO 9001:2015 (СМЖ) – (Сапа менеджменті жүйесі)

ISO 14001:2015 (SEM) – (Экологиялық менеджмент жүйесі)

OHSAS 18001:2007 (ОЗиБТ) – (Охрана здоровья и безопасность труда)

Біріктірілген менеджмент жүйесі – (үш жүйелер, немесе кез келген екі)

 

Внедрение стандартов состоит из следующих этапов:

анализ действующей системы менеджмента (Қосымша ақпарат болып табылады);

проведение информационно-консультационного семинара по менеджменту качества для руководителей высшего и среднего звена, а также для менеджеров (ответственных за разработку документации интегрированной СМ;

разработка плана реализации СМ;

создание проектных групп и инструктаж;

построение оптимальной структуры СМ;

разработка документации и внедрение СМ;

контрольная проверка разработанной и внедренной СМ (алдын-ала сертификаттау аудиті).

 

  Қызметке тапсырыс беру

0
алдыңғы тәуекелдерді басқару ISO31000 енгізу
келесі ТК №61 "Автоматическая идентификация"
  Кері басты бетке