03.07.2019 26419 Көрулер

Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары

ҚР СТ 1.0-2006 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі. негіздері.
ҚР СТ 1.5-2008 ҚР БП. салу үшін жалпы талаптар, таныстыру, жобалау және техникалық қызмет көрсету стандарттарын.
ҚР СТ 1.9-2007 ҚР БП. халықаралық қолдану тәртібі, өңірлік және ұлттық стандарттар мен ережелер.
Тапсырыс беру IO. ҚР MID 09,01,2009 №274 “Тауарлардың шығарылған елін анықтау растау үшін сертификаттау сарапшы-аудиторлар ережесін бекіту және аккредиттеу туралы”
ҚР СТ 3.5-96 сертификаттау қызметі. негіздері
ҚР СТ 3.9-2004 әкелінетін өнімдерді сертификаттау. Жалпы ережелер
ҚР СТ 3.10-2007 сәйкестікті бағалау. Шағымдар мен апелляциялар, принциптері мен талаптары. қарау тәртібі
ҚР СТ 3.11-2003 Мемлекеттік тізілімі жүйесін жүргізу құрылымы мен тәртібі
ҚР СТ 3.12-2005 телекоммуникация байланыс желілерін міндетті сертификаттауға негізгі ережелері
ҚР СТ 3.13-2005 телекоммуникация желілерінің байланыс құралдарын сертификаттау тәртібі
ҚР СТ 3.15.1-2009 Сапа жүйелерін сертификаттау. негіздері
ҚР СТ 3.15.2-2009 Сапа жүйелерін сертификаттау. Сапа жүйелерін тәртібі
ҚР СТ 3.16-2004 Mezhlaboratornыe бар танылуы мүмкін. олардың мінез-құлық ұйымдастыру және тәртібі
ҚР СТ 1241-2004 СМЖ. сапаны басқару жөніндегі басшылық құжаттардың әзірлеу және бекіту тәртібі
ҚР СТ 1.46-2004 халықаралық стандарттар мен жаңа көзқарас еуропалық директиваларына сәйкес техникалық регламенттер мен стандарттарды саласындағы нормативтік құқықтық актілерді үйлестіру тәртібі
СТ РК ISO/IEC 15408-1-2017 Әдістері және қауіпсіздік мүмкіндіктері. Ақпараттық технологиялар қауіпсіздік бағалау критерийлері (1 бөлім)
СТ РК ISO/IEC 15408-2-2017 Әдістері және қауіпсіздік мүмкіндіктері. Ақпараттық технологиялар қауіпсіздік бағалау критерийлері ( бөлім 2)
СТ РК ISO/IEC 15408-3-2017 Әдістері және қауіпсіздік мүмкіндіктері. Ақпараттық технологиялар қауіпсіздік бағалау критерийлері ( бөлім 3)
ҚР СТ ИСО / МЭК үшін 15504-1-2002 ақпараттық технологиялар. бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу бағалау
ҚР СТ 34.018-2005 ақпараттық технологиялар. бағдарламалық өнімдерді бағалау. Сипаттамасы мен олардың қолдану нұсқаулығы сапасы
ҚР СТ 34.001-2002 ақпараттық технологиялар. сертификаттау Дерекқор. мәтінді деректер емле қателерін анықтау әдістері
ҚР СТ 34.004-2002 ақпараттық технологиялар. бағдарламалық қамтамасыз ету сапа көрсеткіштерін базалық құнын анықтау әдістері
ҚР СТ 34.010-2002 ақпараттық технологиялар. бағдарламалық қамтамасыз етуді сертификаттау. Бағдарлама құжаттама сараптама тәртібі
ҚР СТ 1151-2002 Электромагниттік радиожиілік өрісін
ҚР СТ 1385-2005 Тапсырыс қанағаттандыру. ұйымдарда шағымдарды арналған нұсқау
ҚР СТ 1351-2005 кадрлар даярлау үшін нұсқаулар

0
алдыңғы Техникалық регламенттер
келесі нұсқаулар
  Кері басты бетке